ÇİRKİN KADIN

Derya.İstanbul

nediyonamksen:

pafkufpaf:

sonsuzadekultraslan:

istiyorumkisufferinsilence:

asosyalkizimiz:

KİŞNEDİM LAN KJHGFDFGHJKL

Lanufkjffjjfjdjd somurtuyordum ben bu ne cjkfldkdjdlf

o nedir

İnsan annesine lan der mi ?

tmam reeelim sdşlklşghskfşlhksfşlkhşlsfkgşlfkdsşlg

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter